eforum

E-forum.gl

E-forum efteråret 2014

  • Onlinekurser
  • Webinar
  • Konferencer

I lighed med tidligere sæsoner tilbyder E-forum også dette efterår en række forskellige lækkerier i form af onlinekurser, webinar og mulighed for at overvære uddannelseskonferencer i DK, der er relevante for ledere og undervisere i det grønlandske uddannelsessystem.
Alle har mulighed for at overvære eller deltage hjemmefra via egen PC på e-forums konferencesystem Adobe Connect Pro
Alle events offentliggøres i vores eventkatalog efterhånden, som de kommer på plads.
Eventkataloget kan ses her.


Se mere om onlinekurser her.
Se mere om webinar her
Se mere om konferencer her

Om eforum.gl

E-forum har til formål at udbrede IT-støttet undervisning og virtuelt samarbejde.

E-forum har siden 2005 høstet solid erfaring med e-læring, virtuel kommunikation og samarbejde, onlinekurser, produktion af digitale undervisningsmaterialer mm. i Grønland.

Mere info

Ydelser

E-forum tilbyder en række funktioner og værktøjer samt en bred support af pædagogisk og teknisk rådgivning til uddannelsesinstitutioner og virksomheder. E-forum kan desuden formidle adgang til programmer fra 3. parter.

Mere info

Inspiration

Til inspiration for e-forums brugere har vi samlet en række beskrivelser af udvalgte projekter og e-læringskurser, artikler, interviews mm. der alle drejer sig om skolers og institutioners anvendelse af e-forum.

Mere info